LES NOVES TECNOLOGIES A L'AULA

APRENEM AMB LES TIC

divendres, 23 de desembre de 2011

SESSIÓ:DIA 15-19

Les últimes dues sessions les hem dedicat a fer les presentacions dels temes que havíem escollit en el treball de grup.
Puc dir que els diversos temes exposats m'han semblat molt interessants, ja que que en la societat actual les escoles estan incorporant molt ràpidament l'ús de les noves tecnologies. Per tant crec que com a futurs mestres ens hem d'impregnar de tot tipus de canvis tecnològics que poc a poc s'incorporen en la nostre vida quotidiana.

Les pissarres digitals, els blocs, els projectes telemàtics entre d'altres exemples il-lustratius són diferents recursos que avui en dia formen part de la nostre realitat educativa.
Per tant crec que el fet d'anar adaptant-nos els canvis no només ens proporciona un ensenyament qualitatiu, sinó que també oferim els alumnes un aprenentatge molt més gratificant.

Un altre exemple de "Sharisme"

Un gran exemple del potencial que tenen les comunitats es el "Busuu". Busuu es una pàgina en la qual els usuaris comparteixen coneixements per tal d'aprendre idiomes de forma gratuita. ¿Et ve de gust aprendre algún idioma?


"Learning by doing" o "Apendre fent" per Eduard Punset i Roger SchankHe enllaçat aquest vídeo perquè vam haver de fer una presentació sobre aquest tema i em va semblar molt interessant. La teoria que es defensa sobre el learning by doing,avui en dia gairabé totes les escoles ensenyen els alumnes a no memoritzar, ni aprendre els conceptes a peu de la lletra, sinó que han d'aprendre per tal que a la llarga no se'ns oblidi.
En aquesta entrevista d'Eduard Punset a Roger Shank en el programa Redes és defensa aquesta nova teoria. Una teoria en la qual l'educació ha de ser un aprenentatge significatiu per els alumnes, i que a base d'anar practicant, experimentant, i cometent errades, puguin aprendre i millorar-ho.
En aquest sentit podem dir que les Tic ens pot facilitar moltes ajudes alhora de fer les coses, per tal que el mestre només intervingui en situacions concretes i guiar-los perquè ells puguin aprendre de forma autònoma imés efectiva .

Exemple de "Sharisme" a internet i com apendre amb les comunitats

A internet, i gràcies a la participació de les comunitats, es creen agrupaments de coneixement que permeten que tothom, i de forma lliure, cerqui informació. El millor exemple de comunitat creada pels usuaris que podem crear es la viquipedia. Aquí us deixo un widget de la pàgina per a que proveu a fer cerques d'allò que necessiteu!!


dijous, 8 de desembre de 2011

SESSIÓ: 7 DE DESEMBRE

 El dia 7 de desembre a classe de Tic vam dividir la sessió en dues parts:

Durant la primera part de la sessió vam estar parlant sobre com agrair als alumnes el fet de explicar-nos el pla tac en un vídeo realitzat per ells mateixos. En primer lloc vam fer una pluja d'idees de com poder fer-ho: La forma que més ens va cridar l'atenció va ser, enviant-los un tweet de part de tota la classe per agrair-los les seves molèsties, i l'interès que van mostrar per fer el vídeo.

Seguidament vam estar comentant la forma d'avaluar l'assignatura, ja que en un primer moment es va dir que no es faria examen, no obstant hi ha blocs que no estan del tot complerts i el seguiment de l'assignatura no és correcte. Per tant vam estar decidint com s'avaluaria l'assignatura.

Durant la segona part de la sessió ens vam dividir en grups, per tal d'anar completant el treball sobre els temes que vam escollir per fer la presentació. I per últim vam entregar l'informe del centre escolar on realitzàvem les pràctiques. Un informe en el qual havíem de contrastar els aspectes més rellevants-sobre L'àrea de Tic, amb un dels apartats del llibre " la competència digital a l'educació primària i el pla TAC del centre.

diumenge, 4 de desembre de 2011

SESSIÓ 28 DE NOVEMBRE: LES NOVES TECNOLOGIES A L'AULA

L'últim dia a classe de Tic ens vam posar en grup per tal d'anar explicant el que cadascú va viure durant l'estada de pràctiques i el que els alumnes feien en l'àrea d'informàtica. Cada escola és un món, per tant cada una feia coses diferents, i tenien objectius diversos.

Algunes escoles treballaven amb les activitats del Jclik, d'altres treballaven a partir del currículum, o amb les pissarres digitals, però en definitiva totes les escoles utilitzaven i incorporaven les noves tecnologies a l'aula.


En el meu cas específic, parteixen del projecte anomenat 1x1 que consisteix en què cadascun dels alumnes disposa d'un ordinador portàtil a l'aula, de manera que ells poden utilitzar de forma sistemàtica com a font d'informació i eina de treball.

A cicle superior utilitzen les pissarres digitals sempre i quan la mestre ho consideri oportú, ja que no vol substituir el sistema tradicional dels llibres de text per les noves tecnologies.
La mestra em va estar explicant que la pissarra digital, és una eina més en la qual facilita al docent per tal d'anar ampliant coneixements rellevants que puguin ajudar a l'aprenentatge de l'alumne.


Avui en dia el fet d'integrar les noves tecnologies a les escoles es quelcom important per ajudar a l'alumne a entendre aquells conceptes rellevants explicats per la mestra, i aprofundir les diverses informacions explicades a l'aula. D'aquesta manera ajudarem els alumnes a ampliar els seus coneixements proporcionant un aprenentatge més significatiu per l'alumne.


dijous, 3 de novembre de 2011

SESSIÓ 26 D'OCTUBRE: LES PISSARRES DIGITALS

El passat 26 d'Octubre vam dedicar la sessió a la utilització de les pissarres digitals, un tema molt interessant de cara al futur per la feina d'un mestre

Crec la utilització d'aquestes pissarres és molt útil i eficaç i resulta molt més còmode per la tasca del mestre, ja que permet una interacció directa amb el software, mantenir més contacte visual amb el grup dels estudiants, i incrementar l'ús de les noves tecnologies a l'escola.


A la sessió vam poder conèixer la utilització de les pissarres digitals, com funcionava, la importància que té fomentar-les a les escoles...de tal manera que vam prosseguir amb el programa smart notebook i poder treballar, observar i experimentar cooperativament el funcionament d'aquestes; partint de la realització d'un petit treball en grup, on després podia ser visualitzat en aquestes grans pantalles interactives.


Per acabar vull dir que l'ús de les pissarres digitals a les escoles pot tenir tant avantatges com inconvenients, encara que és un element motivador per els alumnes, on poden interactuar activament a través de presentacions, exposicions, i buscar la informació per tal d'ampliar els coneixements, i els treballs realitzats a l'aula.