LES NOVES TECNOLOGIES A L'AULA

APRENEM AMB LES TIC

dijous, 3 de novembre de 2011

SESSIÓ 26 D'OCTUBRE: LES PISSARRES DIGITALS

El passat 26 d'Octubre vam dedicar la sessió a la utilització de les pissarres digitals, un tema molt interessant de cara al futur per la feina d'un mestre

Crec la utilització d'aquestes pissarres és molt útil i eficaç i resulta molt més còmode per la tasca del mestre, ja que permet una interacció directa amb el software, mantenir més contacte visual amb el grup dels estudiants, i incrementar l'ús de les noves tecnologies a l'escola.


A la sessió vam poder conèixer la utilització de les pissarres digitals, com funcionava, la importància que té fomentar-les a les escoles...de tal manera que vam prosseguir amb el programa smart notebook i poder treballar, observar i experimentar cooperativament el funcionament d'aquestes; partint de la realització d'un petit treball en grup, on després podia ser visualitzat en aquestes grans pantalles interactives.


Per acabar vull dir que l'ús de les pissarres digitals a les escoles pot tenir tant avantatges com inconvenients, encara que és un element motivador per els alumnes, on poden interactuar activament a través de presentacions, exposicions, i buscar la informació per tal d'ampliar els coneixements, i els treballs realitzats a l'aula.

EL CONNECTIVISME

Un dels ultims dies de classe havíem de veure un video que parlava del connectivisme. Un video on primerament es feia un repàs dels diversos aprenentatges i els principals autors de cadascún començant per pavlov i acabant per Lave:
Podem definir el connectivisme com un  una teoria de l'aprenentatge per a l'era digital que ha estat desenvolupada per George Siemens basat en l'anàlisi de les limitacions del conductisme, el cognitivisme i el constructivisme, per a explicar l'efecte que les TIC tenen sobre els modes de vida, comunicació i aprenentatge.
El connectivisme és la integració dels principis explorats per les teories del caos, xarxes neuronals, complexitat i acte-organització. L'aprenentatge és un procés que ocorre dins d'una àmplia gamma d'ambients que no estan necessàriament sota el control de l'individu. És per açò que el coneixement (entès com coneixement aplicable) pot residir fora de l'ésser humà, per exemple dins d'una organització o una base de dades, i s'enfoca en la connexió especialitzada en conjunts d'informació que permet augmentar cada vegada més l'estat actual de coneixement.

Podem destacar els tres aprenentatges, i les seves característiques:

1- El conductisme  
- El principal autor va ser watson
- Basat en l'ensenyament basat en  l'estímul - resposta
- En l'aprenentatge és un canvi de comportament


2- el cognitivisme
- En el coneixement són construccions mentals simbòlics en la ment de l'aprenent.
- Coneixement a través de la memòria, tenir en compte la memòria llarg i curt termini 
- Processament d'informació.
 
3- Constructivisme
- És un aprenentatge actiu on el aprenenents construeixen noves idees i conceptes basats en el coneixement actual i del pasat. 
- Ensenyament indirecte enfocada en l'acompanyament dirigida per l'aprenent experiencial.
 
En el vídeo podem destacar els diferents rols que adquireixen tant per la part del mestre, com per la part de l'aprenent, ja que aquests són aspecte fonamentals per garantitzar un bon aprenentatge.  
Per acabar dir que amb l'efecte que tenen les Tic a l'aprenentatge és molt important per  els alumnes per tal de fer connexions i aprendre a construir l'aprenentatge.