LES NOVES TECNOLOGIES A L'AULA

APRENEM AMB LES TIC

dimarts, 20 de setembre de 2011

El PLE PERSONAL

El PLE

Entorns Personals d'Aprenentatge ( Ple, en angles significa Personal Learning Environment), són sistemes que ajuden als estudiants a prendre el control i la gestió del seu propi aprenentatge. Això inclou el recolzament als estudiants a: 
-fixar els seus propis objectius d'aprenentatge
-gestionar el seu aprenentatge, la gestió dels continguts i processos
-comunicar-se amb altres en el procés d'aprenentatge i aconseguir així els objectius d'aprenentatge.
Podem dir que el ple és un sistema centrat en l'estudiant i que li permet gestionar eines diverses, conjunt d'eines, o fonts d'informació que cada persona utilitza per a poder aprendre. És a dir, que l'entorn personal d'aprenentatge inclou tant allò que una persona consulta per a poder informar-se, les relacions que s'estableix amb aquesta informació i altres consultes.
Per acabar dir que construir el propi ple implicaria buscar, seleccionar, decidir, valorar, i construir i reconstruir lapròpia xarxa de recursos, la informació, persones amb idees i opinions interessants etc. Implica connectar i comunicar-se amb persones amb els mateixos interessos. 

 El Ple està dividit per tres parts: 

1. Eines i estratègies de lectura: fonts d'informació a les qual accedeixo i m'ofereixen la informació 
2. Eines i estratègies de reflexió: els entorns o els serveis en els qualspuc transformar la informació 
3. Eines i estratègies de relació: entorns on em relaciono amb altres persones amb les quals aprenc.